Ý nghĩa và cách nhận biết 7 vị tượng Phật Dược Sư mà Phật tử cần biết

00 8 6

Trong quan niệm của Phật giáo, Đức Phật Dược Sư có đến 7 hình tướng khác nhau. Mỗi hình tướng hay ứng thân của Ngài lại hàm chưa một nghĩa khác nhau. Vậy trong nội dung bài viết này, hãy cùng nhau khám phá mọi điều liên quan đến 7 tượng Phật Dược Sư, từ cách nhận biết và ý nghĩa của từng hình tướng của Ngài với Vật phẩm Phật giáo nhé.

Đôi nét về Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc.

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật do bổn nguyện của ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

7 vị tượng Phật Dược Sư bao gồm:

+ Bhaisajyaguru: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

+ Abhiyaraja: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

+ Dharmakirtisagara: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

+ Asokottamasriraja: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

+ Suvarnabhadradravimala: Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

+ Svaragosaraja: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

+ Suparikirti-tanamasriraja: Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư

Dược là thuốc, Sư là thầy. Phật tên Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Dươc Sư là ông thầy thuốc. Lưu Ly là một thứ ngọc trong suốt từ trong ra ngoài. Thiền tông có khẩu hiệu “đập vỡ thùng sơn”. Thùng sơn ví thân ngũ ấm của chúng ta.

Trong đen xì ngã chấp, ngoài đặc xịt pháp chấp. Có phá vỡ thùng sơn thì việc làm của người tu hành mới xong. Bát Nhã Tâm Kinh dạy: “Chiếu kiến năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách”. Tướng mạo tối đặc như thùng sơn đen là do 2 căn bệnh chính: kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là thấy lầm, tư hoặc là nghĩ lầm.

00 1 20 768x768 1
Tượng Phật Dược Sư Ngồi, Bằng Lưu Ly Mầu Xanh Sapphire, Cao 31cm

Dùng danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để trong uống ngoài xoa. Trong uống là mỗi mống niệm vọng tưởng (tư hoặc) liền biết. Biết vọng thì vọng tan. Mỗi khi tham sân si hiện hành liền biết gốc do kiến hoặc. Cần thanh tịnh sáu căn.

Đề khởi hai chữ Dược Sư là tự nhắc bổn phận thiết yếu, từng niệm từng niệm giác sát, thanh lọc nơi tâm. Thế là trong uống. Còn ngoài xoa là tin chắc có nguyện lực của Phật hộ niệm. Phật không ở đâu xa. Phật thường trụ ngay tại đương niệm. Chúng ta chỉ vì phan duyên, thọ kích thích, tưởng biến hóa, sắc làm mù, năm ấm che lấp khiến tựa hồ như xa cách Phật.

Ý nghĩa tượng Phật Dược Sư

Mỗi một Phật Dược Sư lại mang ý nghĩa riêng vì mỗi Ngài đều có những đại nguyện riêng. Việc thờ phụng tượng Phật Dược Sư trong nhà mang những ý nghĩa sau:

 • Nhờ vào năng lực của Ngài nên khi thọ trì, lễ bái, cúng dường cùng chí tâm kính lễ sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ. Đồng thời, giúp thâm tâm an lạc, tiêu trừ bệnh khổ, nhận được phước báo vô lượng.
 • Việc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, sống lâu, không bệnh, thoát khỏi mọi buồn khổ. Mọi tội ác, nghiệp chướng, bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nguyện cầu điều gì cũng thành, được hóa sanh trong hoa sen cõi Phật và được chư thiên hộ vệ.
 • Giúp ta phát tâm bố thí, thực hành từ bi hỷ xả, phát tâm tu học, sinh chánh tín với Tam Bảo. Loại bỏ được lòng tham, tham dâm, sân hận, thoát khỏi mọi gông cùng ràng buộc. Không còn phụ thuộc vào người khác, không thiếu thốn cơm ăn áo mặc, đầy đủ ấm no.
 • Tượng Phật Dược Sư con được coi như một liệu pháp chữa bệnh có yếu tố huyền bí trong y học Tây Tạng. Một số nghi thức như tụng niệm, cúng dường, lễ bái,…còn mang tới lợi ích cho sức khỏe.

Tựu chung, ý nghĩa của tượng Phật Dược Sư là cứu chữa bệnh tật nên thường lựa chọn tượng hoặc tranh Đức Phật Dược Sư để thờ tụng, trang trí tại nhà với ý nghĩa phù hộ thân thể khỏe mạnh, bảo vệ bình an, diệt trừ bệnh ác. “Bệnh” trong Phật giáo còn được hiểu là “bệnh của tâm” là những phiền muộn, đau khổ luôn đeo bám ở mỗi người.

00 8 6
Bộ Tượng Phật Dược Sư Ngồi Mài Vẽ Cao Cấp Có Hào Quang Bằng Composite, Cao 65cm (Tổng Lá Đề 80cm)

Đức Phật Dược Sư dùng trí – huệ – hạnh của mình để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham – san -si. Trừ được ba nghiệp đó thì mọi tâm bệnh đều tan biến, kéo dài tuổi thọ, đạt được trí huệ và đến gần hơn với con đường giác ngộ, giải thoát. Vậy nên, việc giải trừ bệnh về thân thể chỉ là một phần ý nghĩa của việc thờ tượng Phật Dược Sư, điều quan trọng vẫn là tu tâm, trừ nghiệp để trong lòng luôn trong sáng, thánh thiện.

Cách nhận biệt hình tướng của 7 tượng Phật Dược Sư

Mỗi ứng thân của Đức Phật Dược Sư bên cạnh có danh hiệu khác nhau thì miêu tả trong hình tướng của các Ngài cũng có sự khác biệt mà nếu chú ý thì hoàn toàn có thể phân biệt được.

Đặc điểm dễ nhận thất nhất mà chúng ta nên để ý khi quan sát 7 tượng Phật Dược Sư là chính là màu sắc, cụ thể như sau:

 1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai ở Quang Thắng thế giới, Ngài được mô tả là toàn thân có màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Vô Uý ấn
 2. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai có cõi Tịnh Độ là Viên Mãn Hương Tích Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng nhạt, hai tay kết Thuyết Pháp Ấn.
 3. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Diệu Bảo Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng đỏ, tay phải kết Thí Nguyện ấn
 4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Vô Ưu thế giới, Ngài có toàn thân màu hồng, hai tay kết Đẳng Trì ấn
 5. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới, Ngài có toàn thân màu đỏ nâu, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn
 6. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Pháp Tràng Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng hoặc xanh lá cây, hai tay kết Thuyết Pháp ấn
 7. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Tịnh Lưu Ly Thế giới, Ngài có toàn thân màu xanh ngọc lưu ly, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt.

Lưu ý: Trong bộ 7 tượng Phật Dược Sư thì Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (tức ứng thân của Phật Dược Sư mà chúng ta quen thuộc nhất) luôn được đặt tại vị trí chính giữa.

Phước báo khi thờ cúng 7 tôn tượng của Đức Phật Dược Sư

Con người ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Trong đó, “Bệnh” là một trong những đau khổ nhất của một đời người. Ai cũng muốn mình khoẻ mạnh, không bao giờ vướng vào bệnh khổ.

Thờ cúng Đức Phật Dược Sư, trì tụng danh hiệu của Ngài, theo Phật giáo, là cách để nương theo ánh sáng của Ngài mà tiêu trừ mọi bệnh khổ của chốn nhân gian để sống một cuộc đời thanh thản, an yên và hạnh phúc.

Có nên thờ Phật Dược Sư tại gia?

Với tên gọi là Phật Dược Sư nên nhiều người cho rằng Ngài là thầy thuốc phù hộ thân thể khỏe mạnh, bảo vệ bình an và diệt trừ bệnh ách. Đồng thời, bằng trí tuệ rộng lớn, Phật Dược Sư còn chữa bệnh trong tâm của mỗi người, giúp thoát khổ được vui.

Đức Phật Dược Sư phát thệ nguyện rộng lớn để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham, sân, si – ba căn bệnh đáng sợ đối với tâm hồn. Vì thế, giải trừ bệnh về thân thể chỉ là một phần ý nghĩa của việc thờ phụng Phật Dược Sư, còn sâu xa hơn của hành động này là tu tâm, trừ nghiệp trong lòng.

Sau khi biết được ý nghĩa 7 tượng Dược Sư, thì việc có nên thờ Phật Dược Sư tại gia không là do gia chủ quyết định. Khi phát tâm thờ Phật Dược sư nên hết lòng thành kính, ngày ngày hướng thiện, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ. Từ đó, cuộc sống sẽ an vui, hạnh phúc hơn, việc tu tập được thành tựu viên mãn.

Thỉnh mua tượng Dược Sư đẹp, uy tín, chất lượng ở đâu?

Vật phẩm Phật giáo – trang thương mại điện tử chuyên cung cấp các vật phẩm Phật giáo được sự bảo trợ truyền thông của chư tôn đức và Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam là một trong những địa chỉ uy tín mà bạn nên ưu tiên lựa chọn khi có nhu cầu thỉnh tượng Phật Dược Sư. Đơn vị cung cấp nhiều mẫu tượng Dược Sư khác nhau, với nhiều chất liệu, giá thành phù hợp với mọi nhu cầu và phân khúc khách hàng.

Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của khách hàng. Hình thức đặt mua và thanh toán linh hoạt, mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối. Hỗ trợ khách hàng lựa chọn mẫu tượng Đức Phật Dược Sư phù hợp nhất.

Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 • Hotline: 08.6767.1366

Hà Nội: Chùa Thiên Niên (tức chùa Trích Sài hoặc Thiên Niên tự), số 312 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, quận Tây Hồ.

TP HCM: Chùa Thiền Giác (Thiền Giác tự), số 111, Đường 711, Khu phố 2, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.